fbpx

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

AIAMÖÖBEL OÜ (edaspidi Teenuse osutaja) teeb kõik endast oleneva, et kaitsta ja austada Teie privaatsust ning isikuandmeid. Käesolev küpsiste ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja määrab ära meie tegevuse isikuandmete (andmete) kogumise ning töötlemise juhul, kui veebilehe külastaja kasutab veebilehte www.aiamoobel.ee või võtab meiega ühendust e-posti teel. Palun tutvuge hoolikalt allpool toodud informatsiooniga, mis kirjeldab kuidas ning miks töötleme Teie isikuandmeid.

Asjaolu, et kasutate käesolevat veebilehte (www.aiamoobel.ee) kinnitab, et nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie teavituses.

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ettevõte AIAMÖÖBEL OÜ. Meie postiaadress on Tuleviku tee 2, Peetri Rae vald. Küsimuste korral saab ühendust võtta info@aiamoobel.ee.  

Teenuse osutaja töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid. Teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

Mis on isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave, mille abil on võimalik Teid kui isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks on sellisteks andmeteks Teie nimi, e-posti aadress, arvuti IP ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

AIAMÖÖBEL OÜ turunduskanalitest, sh kodulehelt www.aiamoobel.ee, kogume andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta. Lisaks kogume informatsiooni meie e-poest sooritatud ostude puhul, et vahendada teenuseid ostjale. Nii oskame paremini mõista meie klintide huve, pakkuda kvaliteetsemat teenust ja täiustada kodulehe funktsionaalsust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust. 

AIAMÖÖBEL OÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
 • Kliendi päringutele vastamiseks
 • Veebilehe haldamiseks
 • AIAMÖÖBEL OÜ teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks
 • Klientidele uute teenuste pakkumiseks
 • Kliendibaasi loomiseks ja haldamiseks

Kuidas Teie isikuandmed meie kätte satuvad?

Me kogume teiega seotud andmeid kahel viisil

Teenuse kasutaja annab www.aiamoobel.ee e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda enda isikuandmeid (Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) või kui valite sisestada oma andmed meie veebilehel asuvale kontaktvormi. Meiega ise ühendust võttes arvestame teie nõusolekuga kasutada teie isikuandmeid töötlemiseks.

Lisaks kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja nende keelamine

Tagamaks Teenuse osutaja veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid ja pikslisilte (pixel tags).

Küpsised (Cookies) on väiksemahulised tekstifailid, mis jäävad külastaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud ega sisalda pahavara vaid võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Külastaja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

Pikslisildid (pixel tags) on väikesed veebisaidi koodilõigud,  võimaldades veebilehtedel küpsiseid paigaldada ja lugeda. Need käivituvad, kui kasutaja avab veebilehe või e-kirja, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

AIAMÖÖBEL OÜ võib kasutada oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:
 • Analüütilisi küpsiseid, et koguda teavet veebilehe kasutamise ja parendamise võimaluste kohta (Google Analytics). Need küpsised ei kogu teavet veebilehe kasutaja otseseks tuvastamiseks.
 • Kolmandate poolte küpsised (näiteks Google Maps, YouTube jt). 
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Veebiküpsiste vastuvõtu keelamisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam toimida ja võivad sisulehti kuvada ebakorrektselt.

AIAMÖÖBEL OÜ poolt töödeldavad andmed:

 • E-kirjad – sealhulgas e-kirjade avamisega seotud informatsioon
 • Kontaktandmed – nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress
 • pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
 • Kasutaja veebibrauserilt saadud andmed – automaatselt kogutavad andmed (brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris, IP-aadress ja muud veebilehel liikumise andmed)
 • AIAMÖÖBEL OÜ koostöö ja lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – AIAMÖÖBEL OÜ klientide eelistused, tagasiside teenuste ja toodete kohta
 • Muud andmed – Andmed, mille olete avalikult kättesaadavaks teinud läbi kolmandate osapoolte (näiteks LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Plus jt)

Teie kirja, mis sisaldab isikuandmeid, saadame edasi asjassepuutuvatele inimestele, sõltuvalt Teie kirja sisust. Töötleme Teie isikuandmeid (andmeid) Eestis, kus asuvad meie serverid, kelle IT teenuseid kasutame.

AIAMÖÖBEL OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

Isikuandmete jagamine

AIAMÖÖBEL OÜ kogutud andemid kasutatakse ainult parema suhtluse ja toote või teenuse pakkumise eesmärgil. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega välja arvatud järgnevatel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – maksehäireregistrid
 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul
 • Kolmas osapool pakub meile teenust, mis on vajalik meie ettevõtte igapäevaseks toimimiseks, näiteks IT teenus.
 • Kolmas osapool on osaline või alltöövõtja ehitusprojektis, mille osaline on ka ettevõte, kus töötate.

Kui kaua AIAMÖÖBEL OÜ isikuandmeid (andmeid) säilitab ja kuidas?

AIAMÖÖBEL OÜ säilitab isikuandmeid (andmeid) senikaua, kuni klient ei nõua oma isikuandmete eemaldamist või kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

Kui tekib väiksemgi küsimus, siis palun kirjutage info@aiamoobel.ee

Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme kehtestanud kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Kliendi ja veebilehe külastajate isikuandmete (andmete) turvaline säilitamine on Teenuse osutaja turvalisuse alane prioriteet.

Kliendi ja veebikülastaja õigused:

 • Saada töödeldavate isikuandmete (andmete) kohta teavet
 • Saada ligipääs oma isikuandmetele
 • Nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Külastaja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
 • Eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui AIAMÖÖBEL OÜ on seaduslik õigus külastaja andmeid säilitada
 • Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil
 • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni

Kui te ei soovi saada AIAMÖÖBEL OÜ turundusteateid, on teil võimalus neist loobuda järgides turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes meiega otse ühendust – info@aiamoobel.ee.

Muud sätted

AIAMÖÖBEL OÜ võtab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ja küpsiste kasutamist ühepoolselt. Küpsiste – ja privaatsuspoliitika uusim version on alati kättesaadav käesoleval veebilehel. Käesolevale teabele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Kehtiv alates 20.04.2023

Tekkis küsimusi?

Kirjuta meile info@aiamoobel.ee

Toode on Tellimisel Anname Teile teada, kui toode on jõudnud tagasi lattu. Soovi korral jätke oma e-posti aadress ja teavitame Teid kauba saabumisest.